Kombineret ungdomsuddannelse er bygget op i fire moduler, som du her kan læse mere om:

På uddannelsen vil der midt på dagen være mad og motion. MAD og MOTION er vigtige redskaber, der skal hjælpe med at give dig energi og engagement til undervisningen.

Der vil som hovedregel være 8 ugers virksomhedspraktik på hvert modul. Læs mere…

På modul 1 vil der være en fast struktur på ugen, som allerede starter den første uge. Hver dag i ugen har et fag /emne med relevante aktører. Endvidere vil dit hold gennemgå teambuilding, hvor du bliver opmærksom på dine egne styrker og hvordan i som hold får skabt det bedst mulige holdfællesskab. Teambuildingen vil foregå i samarbejde med de virksomheder, hvor du har mulighed for at komme i erhvervspraktik.

Modul 2 vil ligesom modul 1 have en fast opdeling af dage og aktører.

Hvis vejlederen på erhvervsskolen ser potentiale i, at du fortsætter på en ordinær uddannelse, vil der være mulighed for at drøfte forløb, emner og fag, der er målrettet specifikke uddannelser. Forløbet vil derefter i samarbejde med dig blive tilrettelagt således, at du får de bedst mulige chancer for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Arbejdet med denne forløbsplan vil i så fald fortsætte på modul 3 og modul 4.

På modul 3 skal du sammen med en virksomhed afdække dine og virksomhedens ønsker i forbindelse med dit kompetencebevis. Her udarbejder i en beskæftigelsesprofil og laver en forløbsplan for de to sidste moduler. På 3 modul vælger du vejleder til din endelige prøve, hvor fag og prøver besluttes.

4 modul vil være et individuelt forløb. Her er undervisningen målrettet til at styrke din jobsøgning og prøveforberedelse.

Uddannelsen afsluttes med
Din uddannelse kan vare tre eller fire moduler. Hvis du vælger at stoppe efter tre moduler, afsluttes din uddannelse med en evaluering og en eksamen i dansk på D-niveau. Hvis du vælger at afslutte din uddannelse efter fjerde modul, skal du afslutte med endnu en eksamen på D-niveau i et erhvervsskolefag.