Erhvervsassistent: Transport og Lager

Udbydes på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Som erhvervsassistent inden for ”Transport og Lager” kommer du til at arbejde med en masse spændende områder. Du kommer både til arbejde med små transportopgaver, såsom kørsel med elløftevogn eller medhjælper ved lastbiltransporter. Du vil herigennem få indsigt i en spændende og afvekslende arbejdsdag med fokus på transport og lagerarbejde.

  • Er en 2-årig ungdomsuddannelse rettet mod Transport og lagerarbejde
  • Uddannelsen giver dig kompetencer til at udføre rutinemæssige funktioner og herigennem styrke dine jobmuligheder
  • Uddannelsen giver dig et rigtig godt kendskab til branchen, som du opnår gennem spændende undervisning og erhvervstræning i virksomheder

Når du efter fjerde modul er færdig uddannet som erhvervsassistent, modtager du et kompetencebevis.

Kompetencebevis og fag
Dit kompetencebevis kommer som erhvervsassistent inden for ”Service og Transport” som minimum til at indeholde:

  • Samarbejdslære
  • Erhvervslære
  • Arbejdspladslære
  • Førstehjælpskursus
  • Dansk og matematik

Fagene du får undervisning i vil være målrettet dit erhvervstema. Din undervisning vil hermed være tilrettelagt dig og dine fremtidige jobmuligheder.

På 3. og 4. modul af uddannelsen vil du få mulighed for at specialisere dig ved at følge undervisning i et eller to erhvervsuddannelsesfag inden for ”Teknologi, byggeri og transport”. Herigennem får du et indgående kendskab til lagerarbejde, grundlæggende lagerdiscipliner, praktisk lagerarbejde og kendskab til løftearbejde

Jobmuligheder
Der vil efter endt uddannelse være gode jobmuligheder inden for lager og logistik sektoren i Odense og på Fyn.

Efteruddannelsesmuligheder
For dig der har lyst og har de faglige kvalifikationer til at fortsætte på en ordinær uddannelse, vil der være mulighed for at påbegynde en uddannelse som f.eks. chauffør eller lager og transport medarbejder. Se mere på: http://www.sde.dk/sde/site.aspx?p=14272