Rammer og ordensregler

På KUU KANON arbejder vi for, at alle elever synes, at det er rart at være her, og at alle får et godt
uddannelsesforløb.

På KUU og de øvrige erhvervstemainstitutioner er der hver dag mange mennesker, som skal fungere
sammen. Vi lægger vægt på et godt skolemiljø, hvor der er plads til læring ud fra den enkeltes
forudsætninger, og hvor vi tager hensyn til hinanden. Vores værdier bygger på respekt, rummelighed og
troværdighed.

Når du har valgt at være elev på KUU KANON har du også valgt at gå i gang med en uddannelse. For at du
og dine studiekammerater får den bedst mulige uddannelse er det vigtigt:

 • At du møder hver dag til tiden og deltager aktivt i undervisning og andre aktiviteter.
 •  At du bidrager aktivt til at opfylde målene i din forløbsplan.
 •  At du aktivt og konstruktivt indgår i fællesskabet omkring uddannelsen.
 • At du bruger din kontaktperson når du har brug for hjælp.
 •  At du ved sygdom ringer til din kontaktperson samme morgen.
 •  At du siger nej til mobning – også på sociale medier.
 •  At du er en god repræsentant for din skole og uddannelse, når du er i erhvervstræning, på ekskursioner og andet ud af huset.
 •  At du på KUU KANON følger skolens regler og politikker.
 •  Mobiltelefonen kun bruges efter aftale med læreren.
 •  Man må ikke forlade skolens område i skoletiden uden tilladelse.
 •  At du overholder gældende regler om rygning, brug af mobiltelefon mv. på de enkelte
  uddannelsesinstitutioner og i forbindelse med erhvervstræning i virksomheder, institutioner mv.
 • Oplever vi problemer med at overholde overstående kan man som elev forvente at blive konfronteret
  med det. Gentagende problemer eller særligt grove tilfælde kan medføre hjemsendelse eller
  udmeldning.

Vi prioriterer sundhed fordi sundhed kan medvirke til:

 •  styrkelse af socialt sammenhold og livsglæde
 •  understøttelse af læring
 •  fremme af den fysiske og psykiske robusthed
 •  forebyggelse af sygdom

 

Afsluttende prøve i kombineret ungdomsuddannelse (portfolioprøven)