Den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU) i dækningsområdet i Kerteminde, Assens, Nordfyn, Odense og Nyborg er udbudt af institutionssamarbejdet Tietgen, Kold College, SOSU-Fyn, SDE og med Elsesminde Odense Produktions-Højskole som tovholder.

Der henvises til og skal læses af ansøgere:
Udbud om kombineret ungdomsuddannelse KUU-KANON

Elsesmindes Virksomhedsplan 2014-2017