Erhvervsassistent: ”Landbrug og gartneri”

Udbydes på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Uddannelsen som erhvervsassistent inden for ”Landbrug og Gartneri” er for dig der kan lide dyr og planter. Du får en alsidig indføring i arbejdsopgaverne omkring det grønne område. De tre mest centrale emner du kommer til at stifte bekendtskab med er vedligeholdelse inden for væksthusgartneri, anlægsgartner og landbrug.

  • Er en 2-årig ungdomsuddannelse rettet mod Landbrug og gartneri
  • Uddannelsen giver dig kompetencer til at udføre rutinemæssige funktioner og herigennem styrke dine jobmuligheder
  • Uddannelsen giver dig et rigtig godt kendskab til branchen, som du opnår gennem spændende undervisning og erhvervstræning i virksomheder

Når du efter fjerde modul er færdig uddannet som erhvervsassistent, modtager du et kompetencebevis.

Kompetencebevis og fag
Dit kompetencebevis kommer som erhvervsassistent inden for ”Landbrug og gartneri” som minimum til at indeholde:

  • Samarbejdslære
  • Erhvervslære
  • Arbejdspladslære
  • Førstehjælpskursus
  • Dansk og matematik

Fagene du får undervisning i vil være målrettet dit erhvervstema. Din undervisning vil hermed være tilrettelagt dig og dine fremtidige jobmuligheder.

På uddannelse vil du få mulighed for at specialisere dig ved at følge et eller to fag inden for ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”. Fokus er på, at du efter endt uddannelse vil være i stand til at assistere i de forskellige arbejdsgange som plantepleje, pakning, vedligeholdelse af udendørs arealer og pasning af dyr.

Jobmuligheder
Der vil efter endt uddannelse være mulighed for job i gartnerier og som assistent ved landbrugsarbejde.

Efteruddannelsesmuligheder
For dig der har lyst og har de faglige kvalifikationer til at fortsætte på en ordinær uddannelse, vil der være mulighed for at påbegynde en uddannelse som f.eks. anlægsgartner, væksthusgartner, produktionsgartner eller landmand. Se mere på: https://www.koldcollege.dk/da-DK/Jordbrug.aspx