KUU-KANON starter nye hold den 17 januar 2018 på Elsesminde. Der er stadig plads på erhvervstemaerne ”Byggeri”, ”Transport og lager”, ”Landbrug og gartneri”, ”Børn, unge og ældre” samt  ”Kultur, handel og service”. Se mere på www.KUU-KANON.dk eller kontakt din UUO vejleder.