KUU-KANON starter nye hold den 13 januar 2019 på Elsesminde. Der er stadig plads på erhvervstemaerne ”Byggeri”, ”Transport og lager”, ”Landbrug og gartneri”, ”Børn, unge og ældre” samt  ”Kultur, handel og service”. Læs mere her eller kontakt din UUO vejleder.