Erhvervsassistent: Kultur, handel og service

Udbydes på Fugleviglund Produktions-Højskole, Søndersø Produktions-Højskole og Elsesminde Odense Produktions-Højskole.

På uddannelsen ”Kultur, handel og service” forberedes du til at varetage opgaver inden for servicesektoren. Det kan f.eks. være serviceopgaver inden for butik, kontor, hotel eller rengøring, men også opgaver som f.eks. planlægning og gennemførsel af events.

  • Er en 2-årig ungdomsuddannelse rettet mod ”kultur, handel og service”
  • Uddannelsen giver dig kompetencer til at udføre rutinemæssige funktioner og herigennem styrke dine jobmuligheder
  • Uddannelsen giver dig et rigtig godt kendskab til branchen, som du opnår gennem spændende undervisning og erhvervstræning i virksomheder
  • Du skal blandt andet lære om kundeservice, kommunikation og målgruppeanalyser

Når du efter fjerde modul er færdig uddannet som erhvervsassistent, modtager du et kompetencebevis.

Kompetencebevis og fag
Dit kompetencebevis kommer som erhvervsassistent inden for ”kultur, handel og service” som minimum til at indeholde:

  • Samarbejdslære
  • Erhvervslære
  • Arbejdspladslære
  • Førstehjælpskursus
  • Dansk og matematik

Fagene du får undervisning i vil være målrettet dit erhvervstema. Din undervisning vil hermed være tilrettelagt dig og dine fremtidige jobmuligheder.

Derudover indeholder uddannelsen et eller to erhvervsuddannelsesfag, hvor du bliver dygtig til at formulere dig i tale og på skrift. Det skyldes, at du i fremtiden skal kommunikere med både kollegaer og kunder. Derfor skal du have lyst til at yde god service overfor kunder og kollegaer.

Jobmuligheder
Du vil efter endt uddannelse som erhvervsassistent inden for ”kultur, handel og service” være kvalificeret til jobs i detailhandlen, kontor, skadeservice, rengøring og assistent i forbindelse med afholdelse af events.

Efteruddannelsesmuligheder
Efter endt uddannelse vil du have mulighed for at fortsætte på en ordinær uddannelse inden for f.eks. ”Butik & e-handel”. Se mere på https://www.tietgen.dk/nyborg/elev-pa-business/eud-business/