Der har været afholdt KUU-KANON dag, hvor mulige nye elever fik mulighed for at afprøve de fem erhvervstemaer, og møde undervisere fra erhvervsskolerne, elever fra KUU-KANON, repræsentant fra erhvervslivet og KUU-KANON´s kontaktpersoner. Næste KUU-KANON dag bliver den 11. april 2018.