Erhvervsassistent: ”Byggeri”

Udbydes på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Som erhvervsassistent inden for Byggeriområdet kommer du til at arbejde med de mange byggerier rundt omkring i Odense og på Fyn. Uddannelsen som erhvervsassistent på Byggeriområdet er for dig, der godt kan se dig selv på travle byggepladser omgivet høje kraner og store maskiner.

  • Er en 2-årig ungdomsuddannelse rettet mod Byggeri faget
  • Uddannelsen giver dig kompetencer til at udføre rutinemæssige funktioner og herigennem styrke dine jobmuligheder
  • Uddannelsen giver dig et rigtig godt kendskab til branchen, som du opnår gennem spændende undervisning og erhvervstræning i virksomheder

Når du efter fjerde modul er færdig uddannet som erhvervsassistent, modtager du et kompetencebevis

Kompetencebevis og fag
Dit kompetencebevis kommer som erhvervsassistent inden for ”Byggeri” som minimum til at indeholde:

  • Samarbejdslære
  • Erhvervslære
  • Arbejdspladslære
  • Førstehjælpskursus
  • Dansk og matematik

Fagene du får undervisning i vil være målrettet dit erhvervstema. Din undervisning vil hermed være tilrettelagt dig og dine fremtidige jobmuligheder.

På 3. og 4. modul af uddannelsen vil du få mulighed for at specialisere dig ved at følge undervisning i et eller to erhvervsuddannelsesfag i ”Teknologi, byggeri og transport”. Som erhvervsassistent på Byggeriområdet kommer du blandt andet til at arbejde med belægningsteknik, forskalling, armering, rørlægning og ”vejen som arbejdsplads”.

Jobmuligheder
Der vil efter endt uddannelse være gode jobmuligheder i forbindelse med de mange eksisterende og kommende bygge- og anlægsprojekter i Odense og på Fyn.

Efteruddannelsesmuligheder
For dig der har lyst og har de faglige kvalifikationer til at fortsætte på en ordinær uddannelse, vil der være mulighed for at påbegynde en uddannelse som f.eks. anlægsstruktør, brolægger eller bygningsstruktør. Se mere på: http://www.sde.dk/sde/site.aspx?p=93