Erhvervsassistent: Børn, unge og ældre

Udbydes på Otterup og Søndersø Produktions-Højskoler, og på Elsesminde Odense Produktions-Højskole.

KUU-Børn, unge og ældre

Har du lyst til og mod på at arbejde med mennesker er dette tema måske noget for dig. I arbejdet med mennesker møder du folk, der er anderledes end dig – de kan f.eks. have en anden alder end dig, komme med en anden baggrund og have en anderledes historie end dig selv.

Du vil opleve at kommunikation og samarbejde spiller en stor rolle i uddannelsen, og du vil få redskaber til hvordan man håndterer dette i praksis.

Uddannelsen dækker emner inden for det pædagogiske felt samt social- og sundhedsområdet, og gennem dit arbejde vil du opnå grundlæggende viden og færdigheder i forhold til de opgaver, der ligger inden for de arbejdsområder temaet dækker.

Forløbet er sat sammen af:

 • Tre obligatoriske KUU-fag:
  • Arbejdspladslære
  • Samarbejdslære
  • Erhvervslære
 • Dansk og matematik.
 • Undervisning fra Social- og Sundhedsskolen
 • Erhvervstræning inden for børn og unge og/eller ældre (undervejs i forløbet vælger du hvilken retning du ønsker at specialisere dig inden for).
 • Andre relevante aktiviteter: f.eks. ekskursioner, deltagelse i aktiviteter på og udenfor skolen
 • Afsluttende portfolioprøve inden for temaet ”Børn, unge og ældre”

Fremtids- og uddannelsesmuligheder:

Du kan efter endt uddannelse søge ind på en erhvervsskole med optag på enten Social- og Sundhedsuddannelsen (GF2 SSH/SSA) eller Pædagogisk Assistent Uddannelse (GF2 PAU).

På pleje- og ældreområdet kan du løse opgaver i hjemmeplejen, på plejecentre og aktivitetscentre eller fungere som handicaphjælper eller personlig assistent. På børn og unge området opnår du kvalifikationer til videre uddannelse inden for det pædagogiske område, med opgaver i institutioner.